Tuesday, July 26, 2005

你是我最深愛的人 (You are my beloved)

你是我最深愛的人
Words & Music by:永邦

愛上了一個人 
能夠為她犧牲
就算付出了生命 
我甘心為了你

兩個人在一起 
分享愛的命運
永遠都不會忘記 
我們生活點滴

你是我最深愛的女人
你有最美麗的嘴唇
你擁有最動人的眼神
你帶給我幸福和快樂

我是你最深愛的男人
我的愛絕對是永恆
做什麼都值得 
愛上了一個人

No comments: